Regels en voorwaarden sollicitatieproces

Je kunt twee keer per jaar solliciteren voor een opleidingsplek tot huisarts. Om te kunnen starten met de opleiding gelden er toelatingseisen. We leggen hier uit welke dat zijn en met welke andere regels je rekening moet houden.

Toelatingseisen opleiding

Om de opleiding tot huisarts te kunnen volgen, moet je beschikken over:

 • een erkend diploma voor basisarts
 • een geldig rijbewijs
 • een geldige BIG-registratie

Let op: je diploma voor basisarts heb je uiterlijk 8 weken voor de start van de opleiding nodig en je rijbewijs uiterlijk 12 weken voor de start van de opleiding.

Solliciteren

 • Startdatum opleiding. Je kunt alleen solliciteren voor de eerstvolgende startdatum van de opleiding. Je kunt dus niet nu solliciteren voor de opleiding die start over een jaar.
 • Eerder afgewezen. Ben je eerder afgewezen? Dan mag je gewoon weer solliciteren. Ben je afgewezen op het STARR-interview? Dan moet je daarop reflecteren in je brief.
 • Buitenlands artsendiploma. Je kunt ook solliciteren als je in het buitenland geneeskunde hebt gestudeerd. Je artsdiploma moet wel hier erkend zijn. En je hebt een BIG-registratie en mogelijk een werkvergunning nodig.
 • Onderbroken opleiding. Heb je je opleiding voor langer dan een jaar onderbroken? Dan moet je opnieuw solliciteren. Heb je je opleiding voor korter dan een jaar onderbroken en heeft er in je beëindigingsbrief gestaan dat je binnen een jaar je opleiding weer mag hervatten? Dan hoef je niet opnieuw te solliciteren. Neem in dat geval contact op met je opleidingsinstituut.

Selectie

 • Verplichte deelname. De planning van de selectieprocedure is strak en er kan niet van worden afgeweken. We houden geen rekening met vakanties. Zorg dus dat je beschikbaar bent op de datum waarop de LHK-toets en het STARR-interview plaatsvinden. Het is niet mogelijk de LHK-toets op een andere dag te maken. Maak je de toets niet? Dan ben je uitgesloten van de verdere selectieprocedure.

Plaatsing

 • Deelname aan plaatsingsronde. Ben je door de selectie gekomen? Dan ga je de plaatsingsprocedure in. Je mag maximaal twee keer meedoen met een plaatsingsronde. Ben je de eerste keer uitgeloot voor een opleidingsplek? Dan kun je nog één keer meedoen met een plaatsingsronde. Dat moet je wel binnen 24 maanden na de sluitingsdatum van de selectieprocedure doen.
 • Niet geplaatst. Heb je 2 keer meegedaan met een plaatsingsronde en ben je niet geplaatst? Of is de geldigheidsduur van je selectie-uitslag verstreken? Dan kun je na 3 jaar opnieuw solliciteren. De periode van 3 jaar gaat in vanaf het moment dat je voor de tweede keer geen opleidingsplek toegewezen hebt gekregen of nadat de geldigheidsduur van de selectie-uitslag is verstreken.
 • Ruilen van opleidingslocatie. Je kunt alleen onder strikte voorwaarden ruilen van opleidingslocatie. Blijf dus goed nadenken over de voorkeuren die je opgeeft.
 • Weigeren toegewezen plek. Een toegewezen opleidingsplek mag je niet weigeren. Doe je dat toch? Dan ben je uitgesloten van de huidige en toekomstige plaatsingsrondes.
 • Aanbod naplaatsing. Krijg je een plek aangeboden bij de naplaatsing? Dan mag je die afwijzen. Accepteer je de aangeboden plek? Dan is het een toegewezen plek. Als je deze afwijst, wordt dat gezien als een weigering.
 • Niet kunnen starten. Kun je niet starten met de opleiding om medische redenen zoals zwangerschap en ziekte? Dan behoud je je toegewezen plek. Je start dan later bij het instituut waar je geplaatst bent. Je moet wel starten binnen 24 maanden nadat je geschikt bevonden bent voor de opleiding.

Verwerking persoonsgegevens

Tijdens het sollicitatieproces worden er vanzelfsprekend persoonsgegevens verwerkt. Welke gegevens worden verwerkt en hoe lang ze worden bewaard hangt af van hoe ver je in het sollicitatieproces komt:

 • Teruggetrokken. Van kandidaten die zich hebben teruggetrokken wordt niets bewaard.
 • Afgewezen. Persoonsgegevens van afgewezen kandidaten worden 5 jaar bewaard.
 • Niet geplaatst. Van niet-geplaatste kandidaten worden persoonsgegevens maximaal 2 jaar bewaard.
 • Twee keer niet geplaatst. Van kandidaten die 2 keer niet geplaatst zijn, worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar bewaard.
 • Verstreken geldigheid selectie-uitkomst. Persoonsgegevens van kandidaten waarbij de geldigheid van de selectie-uitkomst is verstreken worden 5 jaar bewaard.
 • Geweigerde plaatsing. Persoonsgegevens van geplaatste kandidaten die een plaats weigeren worden 20 jaar bewaard.
 • Geplaatst. Persoonsgegevens van geplaatste kandidaten worden 5 jaar bewaard.

In het privacystatement vind je een compleet overzicht van de persoonsgegevens die worden verzameld met betrekking tot de sollicitatie, hoe er met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten je als sollicitant in dat kader hebt.

Reglementen

In onderstaande reglementen vind je de precieze regelgeving terug rondom sollicitatie, selectie en plaatsing.

Vragen en contact

Heb je een vraag over solliciteren? Neem dan contact op met:

Team werving, selectie en plaatsing
E-mailsupport@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2820

Gerelateerd aan deze pagina