Plaatsingsprocedure

Tijdens de plaatsingsprocedure loten kandidaten die geschikt bevonden zijn voor de opleiding om een opleidingsplek. We leggen hier uit waarom hiervoor is gekozen en wat je precies kunt verwachten als je de plaatsingsprocedure in gaat.

Centraal plaatsingssysteem

Voor de intrede van de huidige landelijke plaatsingsprocedure solliciteerden aios rechtstreeks bij een instituut. Dit betekende dat bij het ene instituut relatief veel kandidaten werden afgewezen, terwijl bij het andere instituut opleidingsplekken onvervuld bleven en dus onvoldoende huisartsen werden opgeleid. Binnen het centrale plaatsingssysteem loten geschikte kandidaten om een opleidingsplek. De loting vindt plaats op basis van de locatievoorkeuren van de kandidaten en zorgt ervoor dat:

  • alle opleidingsplekken zo veel mogelijk worden ingevuld
  • nieuwe aios worden verspreid over heel Nederland
  • elke kandidaat dezelfde de kans heeft op een locatie van zijn of haar voorkeur

Uitleg plaatsingsprocedure

De gehele plaatsingsprocedure staat onder toezicht van een notaris. Hieronder lichten we de procedure toe:

1. Opgeven voorkeurslocaties

Bij je online sollicitatie kun je een of meerdere voorkeurslocaties opgeven. Op de eerste plek zet je de locatie waar je het liefst de opleiding wilt volgen. Op de tweede plek zet je de locatie waar je de opleiding wilt volgen als de eerste plek niet beschikbaar is en zo vul je de lijst aan. Je mag zelf weten hoeveel voorkeuren je opgeeft. Maar hoe meer voorkeuren je opgeeft, hoe groter de kans dat je ergens wordt geplaatst.

2. Loting

Vervolgens wordt er geloot. Een computerprogramma zet alle geschikt bevonden kandidaten in een willekeurige volgorde. Aan degene die bovenaan de lijst staat wordt als eerste een plek toegewezen. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen.

3. Toewijzing plaatsen

De kandidaat die bovenaan de lijst staat, wordt geplaatst bij de locatie van zijn of haar eerste voorkeur. De lijst wordt op deze manier doorgelopen, totdat er een kandidaat is waarvoor geen plek meer is bij het locatie van de eerste voorkeur. Dan wordt geprobeerd de kandidaat te plaatsen bij de eerstvolgende voorkeurslocatie. Dit proces herhaalt zich totdat alle opleidingsplekken bij alle locaties zijn vervuld of totdat het einde van de lijst met de kandidaten is bereikt.

Let op: Je mag een toegewezen plek niet weigeren en kunt alleen onder strikte voorwaarden ruilen van plek met een andere aios. Het is daarnaast niet mogelijk om een plaatsingsronde over te slaan.

4. Naplaatsing

Heb je geen opleidingsplek toegewezen gekregen? Dan kom je automatisch op de lijst niet-geplaatste kandidaten. Niet-geplaatste kandidaten met de meeste voorkeurslocaties komen bovenaan deze lijst. Dus eerst de groep met 12 voorkeuren, dan de groep met 11 voorkeuren enzovoort. Binnen die groepen worden kandidaten ook weer op een willekeurige volgorde gezet. Komt er voor de start van de opleiding een plek vrij? Dan krijgt de kandidaat bovenaan deze lijst met een voorkeur voor deze locatie als eerste die plek aangeboden. Een plek die aangeboden wordt bij deze naplaatsing mag je weigeren. Heb je de aangeboden plek eenmaal geaccepteerd? Dan ben je geplaatst en mag je niet meer afzien van de plek. Dat wordt gezien als weigering.

5. Niet geplaatst

Word je ook niet nageplaatst? Dan kun je nog één keer meedoen met een plaatsingsronde. Je krijgt hier vanzelf een uitnodiging voor. Je kunt dan opnieuw je voorkeurslocaties opgeven. In totaal mag je met maximaal 2 plaatsingsrondes meedoen binnen 24 maanden nadat je geschikt bent bevonden. Doe je voor de tweede keer mee met een plaatsingsronde? Dan heb je even veel kans als de andere kandidaten op een opleidingsplek. Je krijgt dus geen voorkeurspositie bij de loting. Heb je 2 keer meegedaan met een plaatsingsronde of is de geldigheidsduur van je selectie-uitslag verstreken en ben je niet geplaatst? Dan kun je na 3 jaar opnieuw solliciteren. De periode van 3 jaar gaat in vanaf het moment dat je voor de tweede keer geen opleidingsplek toegewezen hebt gekregen of nadat de geldigheidsduur van de selectie-uitslag is verstreken.

6. Bericht over de uitslag

Uiterlijk twee weken na de laatste dag van de selectieprocedure word je door Huisartsopleiding Nederland geïnformeerd of en waar je geplaatst bent.

Regels en voorwaarden

De regels en voorwaarden en de reglementen met betrekking tot de plaatsingsprocedure vind je terug op de pagina regels en voorwaarden sollicitatieproces.

Vragen en contact

Heb je vragen over de plaatsingsprocedure? Neem dan contact op met:

Team werving, selectie en plaatsing
E-mailsupport@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2820

Gerelateerd aan deze pagina