Nieuwe samenwerkingsagenda van start

21 juni 2024

Samen leiden de huisartsopleidingen vakbekwame, veerkrachtige en toekomstgerichte huisartsen op voor iedereen. Voor deze missie hebben we een nieuwe strategische samenwerkingsagenda 2024 – 2027 afgesproken en vier ambities geformuleerd:

  • Streven naar voldoende opgeleide huisartsen voor iedereen.
  • Het Landelijk Opleidingsplan continu in lijn houden met ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij.
  • Borgen van gelijkwaardige kwaliteit van de opleiding.
  • Voorbereiden en anticiperen op een goede positie van de huisarts in het specialismenlandschap samen met onze belangrijkste stakeholders.

De nieuwe samenwerkingsagenda is op 21 juni 2024 door de afdelingen huisartsgeneeskunde en de opleidingsinstituten vastgesteld, en volgt op de samenwerkingsagenda 2020-2023.