De huisarts van morgen, de opleiding van vandaag

De huisarts werkt in een toenemend complexe maatschappij waarbij er veel tekorten zijn in de zorg, zorgtaken voortdurend veranderen, de relatie tussen arts en patiënt verandert en de kijk op gezondheid en ziekte wijzigt. De druk op de huisartsenzorg neemt toe.

Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Dit is waarom de huisartsopleidingen samen met LOVAH en LHOV werken in een co-creatieproces aan de revisie van het landelijk opleidingsplan (LOP).

De toekomst vraagt om proactieve, adaptieve, zelfsturende huisartsen, die richting geven aan het veranderende vak en hun eigen uitvoering daarvan. Deze kwaliteiten willen we in de opleiding van meet af aan stimuleren. Dat betekent dat we aios vertrouwen, en ruimte geven voor persoonlijke voorkeuren in leren en werken.

Ben jij aios, opleider of alumnus of ben je via een andere functie betrokken bij de huisartsopleiding en wil je meepraten over de opleiding en de zorg voor goed opgeleide, vakbekwame, toekomstbestendige huisartsen?

Geef je nu op voor één van de onlinebijeenkomsten op 14, 28 of 29 juni, van 16 tot 18 uur.