logo huisartsopleiding nederland

Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde

De Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde (LEOh) is een evaluatie van het handelen van de opleider door de aios gezien vanuit het opleidingsperspectief. De inhoud van de evaluatie is afgeleid van het Landelijk Plan Scholing en Toetsing Huisartsopleiders.  

 

Doel

De LEOh is bedoeld om de aios feedback te laten geven aan de opleider. Naar aanleiding van de feedback kan de opleider tot verbeteringen in het aanbod komen of kan er aanvullende scholing ontwikkeld worden door de opleidingsinstituten.

 

Wanneer

De aios vult de LEOh twee keer per jaar in. Opleiders kunnen de evaluatie ook voor zichzelf invullen (zelfevaluatie).

 

Resultaten

Na het invullen van het formulier door de aios wordt er mondeling geëvalueerd in een gesprek tussen aios en opleider. De resultaten worden eveneens gebruikt bij het voortgangsgesprek tussen opleider en staflid van het opleidingsinstituut. De uitkomsten van dit gesprek zijn input voor verbeterplannen van de opleider en scholingsaanbod vanuit het instituut.

 

Download het elektronisch invulbare document: LEOh voor aios

 

Download het elektronisch invulbare document: LEOh voor opleiders

 

De invulinstructies kunt u hier downloaden.