logo huisartsopleiding nederland

Palliatieve en terminale zorg

De aios: 

 

  1. Voert een gesprek over het naderend levenseinde.
  2. Past beleid aan op basis van de fase waarin de patiënt in de palliatieve fase verkeert: in het bijzonder de overgang van curatieve fase naar de palliatieve fase en de stervensfase.
  3. Behandelt de specifieke problemen in de palliatieve/terminale fase.
  4. Anticipeert op de vaak complexe problemen en klachten tijdens de palliatieve fase/ terminale zorg.
  5. Organiseert de palliatieve en terminale zorg, stuurt andere zorgverleners aan en is aanspreekpunt voor de patiënt en zijn omgeving.
  6. Verleent zorg aan naasten.
  7. Begeleidt een patiënt en diens naasten bij het verlies (rouwverwerking).
  8. Voert palliatieve sedatie uit.
  9. Voert de wens tot euthanasie uit of draagt deze over in geval van persoonlijke gewetensbezwaren.
  10. Levert persoonlijke continuïteit van zorgverlening.

 

Download volledig document:

 

pdfPalliatieve en terminale zorg