Besturing

Bij een samenwerkingsverband hoort een besturing: een heldere besluitvormingsstructuur waarmee duidelijk is waar verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn belegd. We lichten hier het besturingsmodel van Huisartsopleiding Nederland toe.

Directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding over de landelijke werkorganisatie. De landelijke werkorganisatie ondersteunt het samenwerkingsverband. In opdracht van de Raad van Eigenaren werkt de werkorganisatie aan het realiseren van de strategische samenwerkingsagenda.

Directeur-bestuurder per september 2022

Gaico Frieling

Portretfoto Gaico Frieling

Raad van Eigenaren

De Raad van Eigenaren geeft inhoudelijke opdrachten aan de werkorganisatie. Zij wordt daarbij geadviseerd door de Lovah en de LHOV. De Raad van Eigenaren wordt gevormd door de hoofden van de 7 opleidingsinstituten, de 7 hoofden van de afdelingen huisartsgeneeskunde van de UMC’s en de vakgroepvoorzitter van de afdeling Huisartsgeneeskunde Maastricht University.

Hoofden van de opleidingsinstituten
 • drs. Ester Wesseling
  Erasmus MC
  Hoofd huisartsopleiding
 • dr. Claudia Lobo
  Radboudumc
  Hoofd huisartsopleiding
 • dr. Erik Teunissen
  UMCG
  Hoofd huisartsopleiding
 • dr. Hedwig Vos
  LUMC
  Hoofd huisartsopleiding
 • drs. Matthijs Limpens
  Maastricht University
  Hoofd huisartsopleiding
 • Prof. dr. Roger Damoiseaux
  UMC Utrecht
  Hoofd huisartsopleiding
  Hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • dr. Rob Dijkstra
  Amsterdam UMC (locatie VUmc)
  Hoofd huisartsopleiding
 • dr. Judy van Es
  Amsterdam UMC (locatie AMC)
  Hoofd huisartsopleiding
Afdelingshoofden huisartsgeneeskunde
 • Prof. dr. Patrick Bindels
  Erasmus MC
  Afdelingshoofd huisartsgeneeskunde (voorzitter IOH)
  Hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • Prof. dr. Henk Schers
  Radboudumc
  Hoogleraar huisartsgeneeskunde
  Lid DB afdeling eerstelijnsgeneeskunde
 • Prof. dr. Nynke Scherpbier-de Haan
  UMCG
  Hoofd afdeling huisartsgeneeskunde
 • Prof. dr. Mattijs Numans
  LUMC
  Hoofd afdeling huisartsgeneeskunde
  Hoogleraar huisartsgeneeskunde
 • dr. Loes van Bokhoven
  Maastricht University
  Vakgroepvoorzitter afdeling huisartsgeneeskunde
 • dr. Dorien Zwart
  UMC Utrecht
  Hoofd afdeling huisartsgeneeskunde Julius Centrum
 • Prof. dr. Jettie Bont
  Amsterdam UMC
  Interim hoofd afdeling eerstelijnsgeneeskunde
  Hoogleraar huisartsgeneeskunde

Raad van Advies

De stem van de aios en opleiders in de huisartsopleiding is belangrijk. De Lovah en LHOV zijn vertegenwoordigd in de Raad van Advies. Zij geven de Raad van Eigenaren gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Advies bestaat uit vier leden:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het klankbord voor de landelijke werkorganisatie en ziet toe op een doelmatige bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden.