LUMC

De Huisartsopleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum wil bijdragen aan toekomstbestendige en hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg in Nederland. Dat doen wij door aios op te leiden tot competente huisartsen die in staat zijn vorm en inhoud te geven aan huisartsgeneeskundige zorg, zichzelf te blijven ontwikkelen als ‘lerende’ beroepsbeoefenaren en proactief in te spelen op maatschappelijke uitdagingen.

Hoofd huisartsopleiding

dr. Hedwig Vos

''Ons doel is om de inhoud van de opleiding zoveel mogelijk af te stemmen op de toekomstige praktijksituatie van de huisarts in opleiding. Die vertaling zie je terug in ons onderwijsprogramma.''
Bezoek de website van het opleidingsinstituut
Hedwig Vos

Contact algemeen

Heb je een algemene vraag? Neem dan contact op met het secretariaat:

Corrie de Koning-Fennes
Managementassistent
E-mail: huisartsopleiding@lumc.nl
Tel: 071 526 8439

Huisartsopleiders

Heb je een vraag over de werving van huisartsopleiders? Neem dan contact op met:

Charlotte de Neve – Leenders
Coördinator huisartsopleiders
E-mail: huisartsopleiders@lumc.nl
Tel: 071 526 8433

Werving docenten en stageopleiders

Heb je een vraag over de werving van docenten of stageopleiders? Neem dan contact op met:

Adriënne van der Neut
Coördinator fase 2
E-mail: a.j.van_der_neut@lumc.nl

Coassistentopleiders

Heb je een vraag over de werving van coassistentopleiders? Neem dan contact op met:

Chris Walinga
Huisarts-docent
E-mail: c.w.walinga@lumc.nl of coschap-Hagnk@lumc.nl
Tel: 071 526 8411

Bezoek de website

Opleidingslocatie

Ben je geïnteresseerd in de huisartsopleiding en heb je vragen over de opleidingslocatie Leiden? Neem dan contact op met:

Margreet Fraanje
Coördinator fase 1
E-mail: M.J.Fraanje@lumc.nl

Tel: 071 526 8433

Bezoek de locatiepagina Leiden | LUMC