UMC Utrecht

Samenwerken, vertrouwen, leren van elkaar, passie en plezier – onze kernwaarden zijn de leidraad voor het opleiden van artsen tot generalistische en kritisch denkende huisartsen met oog voor de patiënt. Huisartsen die goed voorbereid zijn op vragen en wensen van de hedendaagse en toekomstige maatschappij. Als Huisartsopleiding Utrecht verbinden we aios en opleiders in de opleidingsregio van het UMC Utrecht. Daarnaast vinden professionals binnen de Huisartsgeneeskunde bij ons scholing en ontwikkelingsmogelijkheden.

Hoofd huisartsopleiding

Prof. dr. Roger Damoiseaux

"Het leren van een academische houding en van interprofessioneel samenwerken staan in ons onderwijs aan aios hoog op de agenda. We brengen de werelden van onderwijs, onderzoek en zorg dichter bij elkaar voor de huisarts van morgen."
Bezoek de website van het opleidingsinstituut
pasfoto-roger-damoiseaux

Contact algemeen

Heb je een algemene vraag? Neem dan contact op met het secretariaat:

Marianne Goettsch
Managementassistent
E-mail: m.c.goettsch@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 9700

Huisartsopleiders

Heb je een vraag over de werving van huisartsopleiders? Neem dan contact op met:

Hanneke Lankhof
Assistent opleider
E-mail: h.lankhof@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 9700

Docenten

Heb je een vraag over de werving van docenten? Neem dan contact op met:

Monique Filippo
Directeur intern / plaatsvervangend hoofd
E-mail: m.filippo@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 9700

Stageopleiders

Heb je een vraag over de werving van stageopleiders? Neem dan contact op met:

Anne Winters | voor de GGZ-stage
Psycholoogdocent en staffunctionaris stageopleiders
E-mail: a.winters@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 9700 (dinsdag en woensdag)

of

Willemijn Hubertus | voor stage chronische zorg en ziekenhuis
Huisartsdocent en staffunctionaris stageopleiders
E-mail: j.w.hubertus@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 9700 (dinsdag en woensdag)

Coassistentopleiders

Heb je een vraag over de werving van coassistentopleiders? Neem dan contact op met:

Esther de Wit Mensink
Beleidsmedewerker en leidinggevende secretariaat HAG
E-mail: emensin2@umcutrecht.nl
Tel: 088 756 8752

Opleidingslocatie

Ben je geïnteresseerd in de huisartsopleiding en heb je vragen over de opleidingslocatie Utrecht? Dan kun je terecht op onderstaande pagina.