Korte Praktijkbeoordeling (KPB)

De Korte Praktijkbeoordeling (KPB) is een instrument voor het doen van praktijkobservaties. Een KPB wordt ingevuld na het observeren van een praktijksituatie. Er wordt in concrete bewoordingen beschreven wat er wel en niet goed gaat en je krijgt als aios de ruimte om op die feedback te reflecteren.

Doel en uitvoering

Met een KPB wordt een serie handelingen van het competentiegebied medisch handelen beoordeeld in combinatie met een of meer andere competentiegebieden. Het kan ook gekoppeld worden aan de thema’s en Kenmerkende Beroepsactiviteiten (KBA’s). Het instrument is in alle praktijksituaties toepasbaar. Het kan ingezet worden bij live-observaties in de praktijk, tijdens de dienst of visite, bij een telefonisch consult of bij het bekijken van een video-opname.

Bespreek vooraf met je opleider op welke competenties je graag feedback wilt krijgen. Als aios kun je de KPB’s gebruiken bij het bepalen van je leerdoelen. Alle KPB’s worden bewaard in het e-portfolio.

Wanneer

KPB’s worden niet op een vast moment afgenomen. Zowel aios als opleiders kunnen het initiatief nemen tot het uitvoeren van een KPB.

KPB formulier (PDF)

Het formulier voor het invullen van een KPB is terug te vinden in het e-portfolio. Heb je daar geen toegang toe? Dan is een pdf-versie van het formulier ook hieronder te downloaden.

Download
Vragen en contact

Heb je vragen over de KPB? Neem dan contact op met:

Team Toetsing
E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

Gerelateerd aan deze pagina