LHK-prof

De LHK-prof is een systeem dat inzicht geeft in je huisartsgeneeskundige kennisontwikkeling. Via de LHK-prof kun je de resultaten van gemaakte LHK-toetsen inzien en je score vergelijken met die van een referentiegroep of met die van jezelf over een langere tijdsperiode.

Sterkte-zwakte analyse

De LHK-prof is nuttig voor zowel aios als docenten. Een aios kan bijvoorbeeld de score op een onderdeel van de toets – een zogeheten subtoets – vergelijken met een referentiegroep. Bij een afwijkende score kun je vervolgens kijken of je score op dat onderdeel structureel is achtergebleven. Dit kan aanleiding zijn om met bijvoorbeeld je opleider of groepsbegeleider in gesprek te gaan om je kennis over dit onderdeel te verbeteren.

Docenten kunnen via de LHK-prof nagaan hoe goed hun vak of thema het er vanaf brengt in de resultaten van de LHK-toets en of kennis voldoende beklijft.

Handleiding en basisbegrippen

Het gebruik van de LHK-prof vergt enige kennis over gebruikte begrippen en grafieken. Het document handleiding en basisbegrippen licht de basisbegrippen van de LHK-prof nader toe, geeft aan hoe je de grafieken in de LHK-prof moet lezen en hoe je referentiegroepen kunt kiezen.

Vragen en contact

Heb je vragen over de LHK-prof? Neem dan contact op met Team Toetsing.

E-mailtoetsing@huisartsopleiding.nl
Tel: 030 227 2818

 

Gerelateerd aan deze pagina