Vernieuwd competentieprofiel

25 mei 2023

Samen met de revisie van het Landelijk Opleidingsplan is – in samenwerking met LHV, NHG en Huisartsopleiding Nederland – ook het competentieprofiel van de huisarts vernieuwd. Het competentieprofiel beschrijft de kwaliteiten waarover de Nederlandse huisarts beschikt om het basisaanbod huisartsenzorg uit te voeren. Dit staat beschreven in het ‘Aanbod huisartsgeneeskundige zorg’, aangevuld met de in 2019 herijkte kernwaarden en kerntaken.

In het vernieuwde profiel zijn belangrijke ontwikkelingen in maatschappij en beroepsgroep verwerkt. De belangrijkste veranderingen zijn de toevoeging van de rol ‘Leiderschap’ en competenties gericht op duurzaamheid en ‘planetary health’ en innovatie, waaronder digitalisering en e-health. Het vernieuwde competentieprofiel blijft onverminderd patiëntgerichte zorg en medisch handelen centraal stellen.

Voor de huisartsopleiding is het competentieprofiel verbonden aan het Landelijk Opleidingsplan. Het vernieuwde competentieprofiel zal voor de opleiding dan ook gaan gelden wanneer het nieuwe Landelijk Opleidingsplan in gebruik wordt genomen. Dit nieuwe competentieprofiel delen we vast hieronder als download. Na goedkeuring door het CGS wordt het nieuwe LOP met competentieprofiel van kracht. Dit is naar verwachting in maart 2024. De LHV en NHG gaan al eerder met het vernieuwde competentieprofiel werken.

Voorpagina Competentieprofiel document mei 2023
Vernieuwd competentieprofiel pdf

Het vernieuwde competentieprofiel van de huisarts gaat voor de huisartsopleiding gelden wanneer het nieuwe Landelijk Opleidingsplan in gebruik wordt genomen. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2024. De LHV en NHG werken al eerder met het vernieuwde competentieprofiel.

Download