Vernieuwing van onderwijs over praktijkmanagement in de startblokken

“Opleiding tot huisarts opnieuw positief beoordeeld door huisartsen in opleiding”, zo kopt het nieuwsbericht van onderzoeksinstituut Nivel over het tevredenheidsonderzoek onder huidige aios Huisartsgeneeskunde. Wel is vernieuwing nodig van onderwijs over praktijkmanagement. Dat staat nu in de startblokken.

Aios geven hun huisartsopleiding gemiddeld een 8. Dat is een mooie waardering voor de verbeteringen die de acht huisartsopleidingen de afgelopen 3 jaar hebben gerealiseerd op de aandachtspunten uit het vorige tevredenheidsonderzoek van Nivel (2018). De opleidingen gebruiken de Nivel-onderzoeken sinds 2005 als wegwijzer voor verbeteringen in de opleiding. Uit het vorige onderzoek bleek behoefte aan meer aandacht voor praktijkmanagement en ook in het recente onderzoek komt dit naar voren.

Aandacht voor praktijkmanagement

Het thema Praktijkmanagement in het landelijk opleidingsplan omvat alles wat een huisarts doet voor een goed functionerende huisartspraktijk én voor de organisatie van de zorg. Alle huisartsopleidingen bieden het thema al jarenlang aan, met name in het 3e jaar en in mindere mate in het 1e jaar van de opleiding. Op landelijk niveau is nu een nieuw opleidingsprogramma over praktijkmanagement in de maak. Dit nieuwe onderwijsaanbod staat in de startblokken en is dus nog niet zichtbaar in het curriculum. Het is daarom geen verrassing dat aios in het recente Nivel-onderzoek opnieuw hun behoefte tonen aan meer onderwijs over praktijkmanagement.

Huidig onderwijsaanbod vernieuwd

De laatste jaren werd al geconstateerd dat voor praktijkmanagement een meer blended aanbod nodig is, voor aios en ook voor opleiders en huisartsen. Dit is opgepakt in een samenwerking tussen Huisartsopleiding Nederland, Schola Medica, LHV, NHG, LOVAH, LHOV en SBOH. Samen geven we een stevig impuls aan wat Nederland nodig heeft: voldoende toekomstbestendige huisartsen, die als praktijkhouder of in een andere rol kunnen bijdragen aan het managen van een huisartsenpraktijk. In afstemming met wat de opleidingsinstituten nu bieden aan praktijkmanagementonderwijs wordt met vereende krachten een doorlopend onderwijsaanbod voor praktijkmanagement ontwikkeld, voor een leven lang leren.

Van start in 2022

Het nieuwe landelijk onderwijsaanbod komt beschikbaar over onderwerpen als medisch leiderschap, personeelsbeleid, financieel management, kwaliteitszorg en verandermanagement. De onderwerpen krijgen een blended learning opzet: e-learnings voor zelfstudie, opdrachten en leergesprekken in de opleiderspraktijk van de aios en verdiepingsonderwijs op de verplichte terugkomdag op het instituut. Alle onderwerpen worden in 2022 door aios geëvalueerd en beoordeeld en vanaf het najaar 2022 ingevoerd in het curriculum bij alle opleidingsinstituten.

Meer informatie