Werkwijze aanpassingen huisartsopleiding.nl

Ben je inhoudelijk betrokken bij een of meerdere pagina’s op huisartsopleiding.nl? En wil je daar iets aan toevoegen of wijzigen? We leggen hier uit hoe we als redactie van huisartsopleiding.nl te werk gaan bij het aanpassen van content en welke principes we daarbij hanteren.

1. Verzoek indienen tot aanpassen of toevoegen van informatie

Is de informatie op de pagina waarvoor je inhoudelijk bij betrokken bent verouderd of wil je graag informatie aan de website toevoegen? Dan kun je je verzoek indienen via webredactie@huisartsopleiding.nl.

Vermeld bij je verzoek in elk geval voor welke doelgroep de informatie relevant is en waar de behoefte aan aanpassing vandaan komt. Vermeld ook de link van de pagina die gewijzigd moet worden en geef een toelichting op de wijziging. Wat klopt er niet meer of wat ontbreekt er? Wat moet worden toegevoegd? Dit hoeft niet op een voor het web geschikte manier geformuleerd te worden. Het gaat erom dat wij als webredactie begrijpen wat er moet gebeuren en waarom dat moet gebeuren, zodat we een goede vertaalslag naar de website kunnen maken.

2. Behandeling verzoek

Over de opbouw en inhoud van huisartsopleiding.nl is goed nagedacht. Bij het maken van de website heeft de informatiebehoefte van de doelgroep steeds centraal gestaan. Echte aios, opleiders en docenten hebben de content, navigatie en het design getest zodat het voldoet aan hun behoeften. We gaan daarom zorgvuldig om met aanpassingen en toetsen elk verzoek aan onze websitedoelstellingen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de relevante van de informatie voor de doelgroepen en of de informatie echt op huisartsopleiding.nl thuishoort. Vervolgens kijken we naar de beste manier om de boodschap over te brengen. Bijvoorbeeld via een aanpassing van de bestaande pagina, een nieuwe pagina of mogelijk een heel ander format.

Bekijk de doelstellingen van huisartsopleiding.nl.

3. Terugkoppeling en aanleveren input

We koppelen aan je terug hoe we de aanpassing willen uitvoeren. Mogelijk vragen we dan ook om meer input naast de informatie die je al hebt aangeleverd. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat we op huisartsopleiding.nl met een vaste opbouw van pagina’s werken. Dat betekent dat we aangeleverde wijzigingen niet altijd 1-op-1 overnemen.

4. Schrijven en redigeren van de teksten

Om consistentie in toon, aanspreekvorm en toegankelijkheid op de website te bewaken, is alle content op huisartsopleiding.nl opgesteld volgens een aantal contentprincipes. De input die jij aanlevert, bewerken we daarom met die principes in het achterhoofd.

Bekijk de contentprincipes van huisartsopleiding.nl.

5. Inhoudelijke check

Wij zetten de wijziging klaar als concept in het content management systeem (WordPress). De pagina is dan dus nog niet gepubliceerd. We vragen jou vervolgens om te controleren of er geen feitelijke onjuistheden in de tekst zitten.

In geval van nieuwe content, betrekken we in sommige gevallen – samen met jou als indiener – de portefeuillehouder die over het onderwerp gaat. Ieder opleidingshoofd heeft een aantal portefeuilles. Bij belangrijke wijzigingen stemmen we met hen af.

6. Publicatie

Na de inhoudelijke check, publiceren we de pagina.

Doorlooptijden

Je ziet je aanpassingen natuurlijk graag zo snel mogelijk online verschijnen. We proberen ieder verzoek daarom zo snel mogelijk te verwerken. Bij grotere aanpassingen kan de verwerking wel wat langer duren. We overleggen de planning altijd met je. Hieronder geven we een inschatting van de doorlooptijden voor verschillende type aanpassingen.

  • Kleine aanpassingen. Aanpassingen als het toevoegen van een zin, wijzigen van een telefoonnummer of plaatsen van een vacature van een opleidingsinstituut verwerken we binnen 48 uur.
  • Grotere aanpassingen. Grotere aanpassingen die via de webredactie lopen, zoals het herschrijven en toevoegen van een of enkele alinea’s of het aanpassen van documenten (downloads), verwerken we binnen 4 werkdagen.
  • Nieuwe pagina’s. Voor het aanpassen of toevoegen van een volledige pagina is de doorlooptijd 1 tot 2 weken.
Vragen en contact

Heb je vragen aan de webredactie? Mail ons via webredactie@huisartsopleiding.nl.