Werkwijze aanpassingen huisartsopleiding.nl

Ben je inhoudelijk betrokken bij een of meerdere pagina’s op huisartsopleiding.nl? En wil je daar iets aan toevoegen of wijzigen? We ontvangen graag je ideeën. Hieronder leggen we uit hoe we als redactie van huisartsopleiding.nl met je samenwerken bij het aanpassen van content en welke richtlijnen we daarbij hanteren.

1. Aanpassen van een webpagina

Is de informatie op de pagina waarvoor je inhoudelijk bij betrokken bent verouderd of wil je graag informatie aan de website toevoegen? Stuur dan een bericht naar webredactie@huisartsopleiding.nl.

Het is voor ons handig om te weten voor welke doelgroep de informatie bedoeld is en wat de link is van de pagina die gewijzigd moet worden. Geef dat daarom even aan in je mail. Wees ook zo concreet mogelijk in wat er niet klopt of ontbreekt. Dat hoeft niet in een kant en klare wettekst. Het gaat erom dat wij als webredactie goed weten wat er moet gebeuren zodat we de beste vertaalslag naar de website kunnen maken. Zo kunnen we zowel jou als onze doelgroep het beste helpen.

2. Behandeling verzoek

Een kleine aanpassing is uiteraard zo doorgevoerd. Grotere aanpassingen kunnen iets langer duren. We hebben namelijk met elkaar goed nagedacht over de opbouw en inhoud van huisartsopleiding.nl. De informatiebehoefte van onze doelgroep heeft daarbij centraal gestaan. Echte aios, opleiders en docenten hebben de content, navigatie en het design getest zodat het voldoet aan hun behoeften. We willen uiteraard graag zorgen dat dat zo blijft. Daarom gaan we zorgvuldig om met aanpassingen en toetsen elk verzoek aan onze websitedoelstellingen. We kijken dan bijvoorbeeld naar de relevantie van de informatie voor de doelgroepen en of de informatie echt op huisartsopleiding.nl thuishoort. Vervolgens kijken we naar de beste manier om de boodschap over te brengen. Bijvoorbeeld via een aanpassing van de bestaande pagina, een nieuwe pagina of mogelijk een heel ander format. En ook wat de eventuele relatie is met andere webpagina’s.

Lees meer over de doelstellingen van huisartsopleiding.nl.

3. Terugkoppeling en aanleveren input

We koppelen aan je terug hoe we de aanpassing willen uitvoeren. Mogelijk vragen we dan ook om meer input naast de informatie die je al hebt aangeleverd. Het is goed om in het achterhoofd te houden dat we op huisartsopleiding.nl met een vaste opbouw van pagina’s werken. Het kan daardoor zijn dat we aangeleverde wijzigingen niet altijd 1-op-1 overnemen. Informatie moet natuurlijk wel altijd inhoudelijk juist zijn. Als we grotere wijzigingen aanbrengen in een aangeleverde tekst zullen we je daarom altijd vragen om te controleren of de inhoud nog steeds klopt.

4. Schrijven en redigeren van de teksten

Om consistentie in toon, aanspreekvorm en toegankelijkheid op de website te bewaken, is alle content op huisartsopleiding.nl opgesteld volgens een aantal contentprincipes. Dat klinkt wat strenger dan het bedoeld is. Het gaat erom dat de website eenheid uitstraalt. Ongeacht de pagina waarop je landt. Lever jij nieuwe informatie voor de website aan? Dan redigeren we die met de contentprincipes in het achterhoofd.

Lees meer over contentprincipes van huisartsopleiding.nl.

5. Inhoudelijke check

Wij zetten de wijziging klaar als concept in het content management systeem (WordPress). De pagina is dan dus nog niet gepubliceerd. We vragen jou vervolgens om – nog eens – te controleren of er geen feitelijke onjuistheden in de tekst zitten. In geval van nieuwe content, betrekken we in sommige gevallen – samen met jou als indiener – de portefeuillehouder die over het onderwerp gaat. Ieder opleidingshoofd heeft een aantal portefeuilles. Bij belangrijke wijzigingen stemmen we altijd met hen af en dat overleggen we met jou als indiener.

6. Publicatie

Na de inhoudelijke check, publiceren we de pagina.

Doorlooptijden

Je ziet je aanpassingen natuurlijk graag zo snel mogelijk online verschijnen. We proberen ieder verzoek daarom zo snel mogelijk te verwerken. Bij grotere aanpassingen kan de verwerking wel wat langer duren. We overleggen de planning altijd met je. Hieronder geven we een inschatting van de doorlooptijden voor verschillende type aanpassingen.

  • Kleine aanpassingen. Aanpassingen als het toevoegen van een zin, wijzigen van een telefoonnummer of plaatsen van een vacature van een opleidingsinstituut verwerken we binnen 48 uur.
  • Grotere aanpassingen. Grotere aanpassingen die via de webredactie lopen, zoals het herschrijven en toevoegen van een of enkele alinea’s of het aanpassen van documenten (downloads), verwerken we binnen 2 tot 4 werkdagen.
  • Nieuwe pagina’s. Voor het aanpassen of toevoegen van een volledige pagina varieert de doorlooptijd van 4 tot 7 werkdagen.
Vragen en contact

Heb je vragen aan de webredactie? Mail ons via webredactie@huisartsopleiding.nl.