logo huisartsopleiding nederland

LHK-toets

De halfjaarlijkse Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK-toets) geeft u inzicht in uw kennis van de huisartsgeneeskunde.

 

De toets bestaat uit 120 meerkeuzevragen, die samen het hele kennisdomein van de huisartsgeneeskunde representeren. Het gaat om medisch inhoudelijke (volgens een blauwdruk verdeeld over 16 verschillende ICPC categorieën) en huisartsgeneeskundig-theoretische vragen. De vragen zijn gespreid over leeftijdscategorieën van patiënten en aspecten van het consult, zoals diagnostiek of beleid.

 

Literatuur

De boekenlijst bevat boektitels en adressen van websites, die als naslagwerk kunnen dienen. De literatuur waarnaar in de LHK-toets en de KOV-toets wordt verwezen, is in deze boekenlijst terug te vinden. 

 

pdfBoekenlijst Huisartsopleiding Nederland

pdfBoekenlijst Huisartsopleiding Nederland per onderwerp

 

Voor wie

De LHK-toets is een voortgangstoets om de kennis van de aios te meten. Aios maken de toets twee keer per jaar onder examenomstandigheden. Huisartsopleiders krijgen de toets gratis aangeboden van het opleidingsinstituut. De toets is ook interessant voor praktiserende huisartsen, die geen opleider zijn. Zij kunnen zich abonneren op de toets.

 

Wanneer

De toets wordt twee keer per jaar afgenomen. Aios maken de toets op de laatste woensdag van maart en september. Opleiders en abonnees in mei en november.

 

 direct naar oefentoets