Amsterdam | locatie AMC

Levenslang leren is een van de belangrijkste kenmerken van een goede huisarts. Dat betekent dat je weet waar je lacunes en ambities liggen én wat je nodig hebt om je te verbeteren. De basis hiervan ligt in de huisartsopleiding. Daarom vinden wij het essentieel dat je als aios zelf je opleiding vorm kan geven. Het is de taak van de huisartsopleiding, en dus van de opleiders en staf, om je daartoe in staat te stellen en dat op een verantwoorde wijze te doen.

Niels Hoedemaker

In opleiding in Amsterdam

“Het meest verrassend zijn de contrasten: het grotestadsgevoel in het AMC en mijn opleiding in een dorpspraktijk. Een mooie basis om het vak te leren. En je maakt zoveel mee! Dat is de aantrekkingskracht van het huisartsenvak.”
aios-amc

Vestigingsgebied opleiders

Als je de huisartsopleiding aan het Amsterdam UMC locatie AMC gaat volgen, krijg je niet automatisch een stageplaats in de stad of directe omgeving. Onze huisartsopleiders hebben hun praktijk in Groot-Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Dit kan betekenen dat je verder moet reizen. Bij de toewijzing van stageplaatsen wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat je niet zowel in het eerste als derde jaar een lange reistijd hebt naar de praktijk.

Amsterdam | AMC-UvA

Koppelingsprocedure

Om de kans op een vruchtbare (samen)werk- en leerrelatie zo groot mogelijk te maken, maken wij gebruik van een online koppeltool. Opleiders maken hierin een profiel aan. Aios brengen aan de hand van dit profiel een ranking aan. Op basis van deze ranking wordt elke aios door het systeem uitgenodigd voor kennismakingsgesprekken met een viertal opleiders. Na deze gesprekken geven aios en opleiders hun voorkeuren aan en worden aios en opleiders door het systeem zo aan elkaar ‘gekoppeld’ dat er sprake is van een optimaal resultaat.

Let op: de koppeling van een aios met een opleider voor de eerste opleidingsperiode vindt direct plaats na de plaatsingsprocedure. Hou er rekening mee dat je in deze periode beschikbaar bent.

Aios in Amsterdam

"Je mag overal over mee discussiëren, op gelijkwaardig niveau.''

Lees het interview met Nick
AMC-UvA-aios-Nick-van-de-Klundert
Vragen en contact

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Secretariaat Huisartsopleiding AMC-UvA
E-mail: selectie-huisartsopleiding@amc.uva.nl
Tel: 020 566 4952
Website: huisartsopleiding AMC-UvA

Gerelateerd aan deze pagina