logo huisartsopleiding nederland

LED Opleiding Ontwikkelen van Onderwijs

Doel

Deze opleiding heeft als doel docenten in staat te stellen (online) onderwijs te ontwikkelen/herzien dat past binnen de kaders van het landelijk en lokaal opleidingsplan. Docenten krijgen inzicht in onderwijskundige aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen/herzien van (online) onderwijs, en passen deze toe. Daarnaast krijgen docenten inzicht in de processen van het implementeren van nieuw/herzien (online) onderwijs, en passen deze toe.

 

Duur

De LED opleiding Ontwikkelen van Onderwijs, is (door de coronasituatie) geheel aangepast qua vorm. In plaats van 4 dagen fysiek onderwijs, nu 3 korte fysieke Corona-proof bijeenkomsten van 4 uur en 4 online bijeenkomsten van 3 uur. We sluiten aan bij de actualiteit en laten ons inspireren door (expert)docenten. De opleiding start 13 november 2020 en er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wees er op tijd bij want vol = vol.  

 

De data zijn:

Vrijdag 13 november 2020 10.00 - 14.00 uur   
Woensdag 2 december 2020   13.30 - 16.30 uur
Dinsdag 5 januari 2021 09.30 - 12.30 uur
Maandag 1 februari 2021     14.00 - 18.00 uur
Dinsdag 9 februari 2021   09.30 - 12.30 uur
Woensdag 3 maart 2021    13.30 - 16.30 uur
Vrijdag 26 maart 2021   10.00 - 14.00 uur

  

Opbouw

De opleiding bestaat uit diverse, elkaar aanvullende onderdelen:

 • Er wordt gewerkt met eigen materiaal van de deelnemers. Het is dan ook een voorwaarde dat de deelnemer gedurende deze opleiding eigen (online) onderwijsmateriaal ontwikkelt of verbetert.
 • Training en begeleiding in een groep. Tijdens deze opleidingsdagen worden kennis, inzichten en vaardigheden aangeboden en geoefend. Dit gebeurt gedeeltelijk (online) plenair en daarnaast in subgroepen van ca. 6 personen. Iedere subgroep wordt begeleid (deels online) door een ervaren docent/trainer van één van de deelnemende opleidingen.
 • Literatuur/zelfstudie/opdrachten: Voorafgaand aan en/of na afloop van een opleidingsdag gaat de deelnemer zich zo nodig verdiepen in literatuur, en vooral aan de slag met het eigen onderwijsmateriaal dat in deze opleiding ontwikkeld of herzien wordt.
 

Werkwijze/visie

De opleiding wil aansluiten bij het niveau en de ervaring van de deelnemers. Ruimte voor eigen leerdoelen is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor de opleiding, en loopt als een rode draad door het programma. De onderwijskundige en implementatiegerichte thema’s die in de opleiding (plenair dan wel in kleinere groepen) aan bod komen, kunnen de deelnemers toepassen in hun eigen werk tijdens de opleidingsdagen als ook tussen de opleidingsdagen door. De formatieve toetsing aan het eind van de opleiding is gericht op de mate waarin de deelnemers hun eigen leerdoelen hebben bereikt. De deelnemers krijgen een begeleider die hen in kleine groepen begeleidt bij het werken aan eigen materiaal.

 

Onderwerpen

Thema’s die tijdens deze opleiding aan de orde komen:

 • Ontwikkelen/herzien van (online) onderwijs gebaseerd op het Landelijk Opleidingsplan (LOP): thema’s-KBA’s-competenties
 • Leren en motiveren
 • Leren in praktijk en transfer
 • Methodiek/stappenplan onderwijsontwikkeling
 • Congruent onderwijs: ‘constructive alignment’
 • Activerende didactiek
 • Onderwijs- en werkvormen (ook online) en hun effectiviteit-bruikbaarheid
 • Opdrachten die werken
 • Differentiëren naar inhoud en niveau, onderwijs op maat
 • ICT als verrijking en ondersteuning
 • ‘Blended learning’
 • Toetsvormen
 • Implementatie van (online) onderwijs
 

Aanvangseisen

De opleiding is bestemd voor docenten (zowel artsen als gedragswetenschappers) verbonden aan een huisartsopleiding, opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Deze docenten hebben de taak om onderwijs te ontwikkelen of te herzien en houden zich tijdens de opleiding ‘Ontwikkelen van Onderwijs’ ook daadwerkelijk bezig met het ontwikkelen of herzien van een onderwijsprogramma.De opleiding is bestemd voor docenten (zowel artsen als gedragswetenschappers) verbonden aan een huisartsopleiding, opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Deze docenten hebben de taak om onderwijs te ontwikkelen of te herzien en houden zich tijdens de opleiding ‘Ontwikkelen van Onderwijs’ ook daadwerkelijk bezig met het ontwikkelen of herzien van een onderwijsprogramma. 

 

Het gevolgd hebben van de LED Basisopleiding is handig maar niet noodzakelijk. 

 

Daarnaast dienen de deelnemers tussen de opleidingsdagen door, voldoende tijd en ruimte te krijgen voor het uitwerken van de praktijkopdrachten. Geschat wordt dat voor het uitwerken per opleidingsdag ca. 6 uur nodig is. Voor de artsen worden accreditatiepunten aangevraagd.

 

Docententeam

De opleiding wordt verzorgd door zowel onderwijskundigen als docenten die bekend zijn met onderwijsontwikkeling en werkzaam zijn aan diverse huisartsopleidingen.

 

Kosten opleiding Ontwikkelen van Onderwijs

De prijs van de opleiding Ontwikkelen van Onderwijs is vastgesteld op € 2250,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, boeken, overnachting en diner (indien van toepassing i.v.m. Corona-maatregelen).

 

Vragen en aanmelden

De deelnemers kunnen zich voor de LED-opleiding ‘Ontwikkelen van Onderwijs’ aanmelden nadat zij dit van te voren hebben overlegd met het hoofd en/of de verantwoordelijke voor de docentprofessionalisering van hun instituut. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..