LED Ontwikkelen van Onderwijs

De LED opleiding Ontwikkelen van Onderwijs heeft als doel docenten in staat te stellen onderwijs voor aios op een dusdanige manier te ontwikkelen en herzien dat het past binnen de kaders van het landelijk en lokaal opleidingsplan.

Inhoud

Je krijgt inzicht in onderwijskundige aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen en herzien van onderwijs en weet hoe je ze moet toepassen. Daarnaast krijg je inzicht in de processen rondom het implementeren van nieuw of herzien onderwijs en weet je deze toe te passen. De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding aan bod:

 • Ontwikkelen en herzien van (online) onderwijs gebaseerd op het Landelijk Opleidingsplan
 • Leren en motiveren
 • Leren in praktijk en transfer
 • Methodiek en stappenplan onderwijsontwikkeling
 • Congruent onderwijs: ‘constructive alignment’
 • Activerende didactiek
 • Onderwijs- en werkvormen en hun effectiviteit-bruikbaarheid
 • Opdrachten die werken
 • Differentiëren naar inhoud en niveau, onderwijs op maat
 • ICT als verrijking en ondersteuning
 • ‘Blended learning’
 • Toetsvormen
 • Implementatie van onderwijs

Opzet en werkwijze

Binnen de opleiding is er veel ruimte voor eigen leerdoelen. De thema’s die in de opleiding aan bod komen, kun je direct toepassen in je eigen werk. Aan het eind van de opleiding wordt aan de hand van een formatieve toets bepaald of je je eigen leerdoelen hebt bereikt. De opleiding bestaat uit de volgende elkaar aanvullende onderdelen:

 • Werken met eigen materiaal
  Er wordt gewerkt met eigen materiaal van deelnemers. Het voorbereiden en meenemen van eigen onderwijsmateriaal gebaseerd op eigen casussen is dan ook een voorwaarde voor deelname. Tijdens de opleiding ga je aan de slag met het ontwikkelen of verbeteren hiervan.
 • Training en begeleiding in een groep
  Tijdens deze opleidingsdagen worden kennis, inzichten en vaardigheden aangeboden en geoefend. Dit gebeurt plenair en daarnaast in subgroepen. Iedere subgroep wordt begeleid door een ervaren docent van één van de deelnemende opleidingen.
 • Zelfstudie en thuisopdrachten
  Voorafgaand aan en na afloop van een opleidingsdag verdiep je je in literatuur en ga je aan de slag met het onderwijsmateriaal dat je in deze opleiding ontwikkelt of herziet.

Toelatingseisen

De opleiding is bestemd voor docenten verbonden aan een huisartsopleiding, opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Het gevolgd hebben van de LED Basisopleiding is handig maar niet noodzakelijk. Tussen de opleidingsdagen door moet je voldoende tijd en ruimte te krijgen voor het uitwerken van de praktijkopdrachten. Je hebt daar per opleidingsdag ongeveer 6 uur voor nodig. Ben je arts? Dan kom je in aanmerking voor accreditatiepunten.

Startdata en locatie

De opleiding wordt één keer per jaar gegeven. Alleen bij voldoende aanmelding zal de opleiding starten. De opleiding bestaat uit 5 dagen en zal afwisselend fysiek en digitaal plaatsvinden.

Nieuwe cursusdata LED Ontwikkelen van Onderwijs
DagDatumOnline / fysiek
1Woensdag 13 november 2024Fysiek
2Donderdag 12 december 2024Online
3Vrijdag 24 januari 2025Fysiek
4Maandag 3 maart 2025Online
5Woensdag 9 april 2025Fysiek

Docenten

De opleiding wordt verzorgd door zowel onderwijskundigen als docenten die bekend zijn met onderwijsontwikkeling en werkzaam zijn aan diverse huisartsopleidingen.

Aanmelden en kosten

De prijs van de opleiding Ontwikkelen van Onderwijs is vastgesteld op € 2.800,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, boeken en diner. Wil je deelnemen? Overleg dan eerst met je opleidingsinstituut. Voor vragen en aanmelding kun je contact opnemen met de LED organisatie

Voorwaarden en annuleren

Tot 5 weken voor de start zijn er geen kosten verbonden aan het annuleren van de opleiding. Bij afzeggen tot 4 weken voor de start betaal je 50% van de kosten en bij afzeggen tot 3 weken of korter betaal je 100% van de kosten.

Andere LED Opleidingen