logo huisartsopleiding nederland

Vaardigheden

De huisarts maakt gebruik van een groot arsenaal aan fysisch-diagnostische, aanvullend diagnostische- en therapeutische vaardigheden.

 

Dit arsenaal is niet statisch. De huisarts kan en zal in de toekomst een groter aantal aanvullende diagnostische en therapeutische handelingen in gaan zetten. Het levenslang onderhouden en aanleren van nieuwe vaardigheden is dus een basiscompetentie van de huisarts.

 

Het is van belang dat de aios zoveel mogelijk vaardigheden in de opleidingspraktijk leert veilig uit te voeren. Immers, in de dagelijkse praktijk van de huisarts moeten vaardigheden onder verschillende omstandigheden (op de praktijk, op de HAP, tijdens een visite) uitgevoerd kunnen worden. Ter voorbereiding kunnen een aantal vaardigheden geoefend worden op onderwijsdagen zoals tijdens de STARtclass (spoedeisende zorg onderwijs).

 

Voor het verwerven van vaardigheden zijn de volgende tools ontwikkeld:


1. De Wegwijzer (overzicht van vaardigheden)
2. De Korte Vaardigheden Beoordeling (KVB)
3. De Toelichtingen
4. Het Framework
5. Een Format en programma’s voor ondersteunend onderwijs

 

 

Geïntegreerd aanleren

 

De Wegwijzer geeft aios een overzicht van alle vaardigheden die uitgevoerd kunnen worden in de huisartspraktijk. De aanduiding ‘basisvaardigheid’ geeft aan dat de betreffende vaardigheid door iedere huisarts uitgevoerd moet kunnen worden, de aanduiding ‘facultatief’ betekent een mogelijke aanvullende vaardigheid.

Het uitvoeren van een vaardigheid in de huisartspraktijk gaat verder dan het ontwikkelen van een handigheid; het vereist het geïntegreerd inzetten van meerder competenties (bijv. medisch handelen, communicatie, organiseren, samenwerken) om de vaardigheid kwalitatief goed en patiëntveilig uit te voeren. 

 

De Korte Vaardigheden Beoordeling (KVB) is een evaluatieformulier dat aios en opleider kunnen gebruiken om het leren van aios te ondersteunen. De aios kan de opleider vragen om gerichte feedback te geven op een aantal competenties (bijv. de technische uitvoering, de communicatie en het samenwerken.). De opleider kan daarnaast het bekwaamheidsniveau aangeven en de aios kan haar reflectie op de uitvoering geven. 

 

De Toelichtingen geven een stappenplan voor het aanleren van een vaardigheid. De Toelichting is geen checklist maar meer een richtlijn; immers elke huisarts gebruikt een vaardigheid zoals die in de eigen praktijksituatie voor die individuele patiënt gewenst is. De Toelichtingen zijn behalve hier op de website ook te benaderen met de bladerfunctie op de Korte Vaardigheden Beoordeling (KVB) in het e-portfolio.

Voor het gebruik van een Toelichting: klik in het overzicht op de bijbehorende ICPC-code en daarna op de vaardigheid van keuze. Bij sommige vaardigheden staat aangegeven dat er ook een instructie video beschikbaar is op de NHG-website of via Haweb. Voer de stappen zoals beschreven en voor zover wenselijk en mogelijk voor de individuele patiënt in de betreffende praktijksituatie. Geef alleen feedback met behulp van de KVB op de vooraf afgesproken competenties

 

Het Framework is een indeling van alle vaardigheden volgens de Thema’s en KBA’s (Landelijk Opleidingsplan) en is een hulpmiddel voor onderwijsontwikkelaars, -schrijvers, klinische opleiders en docenten. Bij de vaardigheid is aangegeven of het een basis- dan wel facultatieve vaardigheid is en of de vaardigheid (volgens geraadpleegde aios, opleiders, docenten) goed in de opleidingspraktijk aangeleerd kan worden of dat aanvullend simulatieonderwijs noodzakelijk is.

 

Het Format is een blanco schema dat voor training in vaardigheden van zowel opleiders, docenten als aios gebruikt kan worden. Daarnaast kunnen al gemaakte programma’s overgenomen of aan de eigen situatie aangepast worden. Tevens is er een workshop beschikbaar om het coachen van vaardigheden met behulp van de nieuwe tools toe te lichten.