logo huisartsopleiding nederland

Toetsaanbod

Het landelijk toetsaanbod bestaat uit kennistoetsen, vaardighedenobservaties en competentiebeoordelingslijsten. 

 

Voor informatie over toetsing door de opleidingsinstituten, zie het Protocol Toetsing en Beoordeling en de betreffende websites. Het landelijke toetsaanbod bestaat uit: 

 

ComBeL

Scorelijsten voor opleiders en docenten/begeleiders ter onderbouwing van het oordeel over de aios.

 

KPB

Met de Korte Praktijk Beoordeling (KPB) geven opleiders gerichte feedback aan de aios, gebaseerd op een geobserveerde concrete situatie.

 

Maas Globaal

De scorelijst Maas-Globaal voor het scoren van communicatie vaardigheden en vakinhoudelijk handelen van artsen.

 

KVB

Met de Korte Vaardigheden Beoordeling (KVB) geven opleiders, docenten en collega-aios gerichte feedback op de geobserveerde uitvoering van hun vaardigheid.

 

KOV-toets

Een diagnostische educatieve toets, die inzicht geeft in de Kennis Over Vaardigheden.

 

STARtclasstoetsen

De 'scenariotoets' en de theorietoets horen bij de cursus 'STARtclass', die aios volgen aan het begin van hun klinische stage.

 

LHK-toets
De Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets meet de voortgang in kennisontwikkeling gedurende de opleiding.

 

Onderwerpgebonden kennistoets
Toetsen over een specifieke onderwerp voor gebruik op de instituten.

 

Toetsing APC

Hier vindt u de Richtlijn Consultopnames door aios.

 

FAQ 

Wanneer u thuis een toets maakt, vindt u hier het antwoord op een aantal veel gestelde vragen / FAQ's.