Folder | aandachtspunten voortgangsgesprek

Deze aandachtspuntenlijst is bedoeld als hulpmiddel voor aios en opleiders bij de voortgangsgesprekken tijdens het dienstdoen op de huisartspost.